I. Ban giám hiệu

 

1.1. Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Năm sinh: 1982

Trình độ: Trung cấp chính trị

Đại học sư phạm mầm non

Điện thoại: 0916.344.339

Email:

Lĩnh vực phụ trách:

 

my ha
1.2. Phó Hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Diễm

Năm sinh: 1983

Trình độ: Trung cấp chính trị

Đại học sư phạm mầm non

Điện thoại: 0984.269.389

Email: Phandiem83.dbk@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động giáo dục, phong trào hội thi chuyên môn, lễ hội.

PHAN THI NGOC DIEM
1.3. Phó Hiệu trưởng: Ngô Thị Thùy Linh

Năm sinh: 1980

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Điện thoại: 01654.736.686

Email:

Lĩnh vực phụ trách: Hoạt động chăm sóc – bán trú, cơ sở vật chất, phổ cập.

DSC_0100
II. Tổ văn phòng

 

2.1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Năm sinh: 1980

Trình độ: Cao đẳng kế toán

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán – Văn thư

DSC_0087
2.2. Bà: Lý Thị Cẩm Hồng

Năm sinh: 1985

Trình độ: Y sĩ

Lĩnh vực phụ trách: Y tế học đường – Thủ quỹ

hong chua in (1)
2.3. Ông: Phạm Tiến An

Năm sinh: 1994

Trình độ:

Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ.

PHAM TIEN AN
III. Tổ chuyên môn

3.1. Bà: Nguyễn Thị Minh Tâm

Năm sinh: 1988

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: TTCM – Lớp Lá.

 

DSC_0098
3.2. Bà: Phan Thị Tuyết Lan

Năm sinh: 1989

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: TPCM – Lớp Chồi.

DSC_0053[1]
3.3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Liên

Năm sinh: 1984

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Lá.

DSC_0111
3.4. Bà: Phan Thị Kim Sơn

Năm sinh: 1988

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Lá.

Thuy (Mam Non DBK)
3.5. Bà: Nguyễn Thị Diễm My

Năm sinh: 1992

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Lá.

NGUYEN T DIEM MY
3.6. Bà: Lâm Nguyễn Trúc Dung

Năm sinh: 1992

Trình độ: Cao đẳng sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Lá.

LAM NG. TRUC DUNG
3.7. Bà: Nguyễn Như Ý

Năm sinh: 1994

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Lá.

NGUYEN NHU Y
3.8. Bà: Nguyễn Thị Đẹp

Năm sinh: 1991

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Chồi.

DSC_0055
3.9. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thơm

Năm sinh: 1987

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Mầm.

DSC_0050
3.10. Bà: Trần Thị Kiều Trang

Năm sinh: 1987

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Mầm.

DSC_0113
3.11. Bà: Trần Thị Hồng Biên

Năm sinh: 1982

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Nhà trẻ.

DSC_0104
3.12. Bà: Trần Hoàng Yến

Năm sinh: 1983

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Chồi .

DSC_0107
3.13. Bà: Ngô Thị Ánh Tuyết

Năm sinh: 1988

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Nhà trẻ.

NGO THỊ ANH TUYET
3.14. Bà: Hồ Thị Kim Tươi

Năm sinh: 1988

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Lĩnh vực phụ trách: Lớp Nhà trẻ.

DSC_0105
3.15. Bà: Nguyễn Thị Nhạn

Năm sinh: 1964

Trình độ:

Lĩnh vực phụ trách: Cấp dưỡng.

DSC 119
3.16. Bà: Huỳnh Thị Thoa

Năm sinh: 1980

Trình độ:

Lĩnh vực phụ trách: Cấp dưỡng.

HUYNH THI THOA
3.17. Bà: Nguyễn Thị Chúc Linh

Năm sinh: 1994

Trình độ:

Lĩnh vực phụ trách: Cấp dưỡng.

NG. THI CHUC LINH